Co to jest OCP przewoźnika? OCP to termin oznaczający Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika, które powstaje przy zarobkowym transporcie drogowym rzeczy. Podpisz 12-miesięczną umowę z wybraną firmą ubezpieczeniową. Ubezpieczenie OCP jest całkowicie dobrowolne, jednak jego posiadanie daje wiele korzyści. Innym powodem jest to, że klienci przed podpisaniem umowy z firmą spedycyjną sprawdzają, czy mają ubezpieczenie, co jest dla nich swego rodzaju zabezpieczeniem.

OCP – korzyści

Niniejsza polisa zapewnia ubezpieczonemu ubezpieczenie na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu (np. kradzieży, zniszczenia i uszkodzenia towaru, opóźnienia w dostawie). Tym samym zapewnia ubezpieczonemu bezpieczeństwo i gwarantuje wypłatę odszkodowania w przypadku szkody. Coraz więcej klientów nie zamawia już usług wysyłkowych od firm spedycyjnych, które nie mają polityki OCP.

Poszczególne firmy mogą mieć nieco inny zakres ubezpieczenia, ale zasadniczo są one podobne. Większość towarzystw ubezpieczeniowych zapewnia ochronę przed zniszczeniem lub uszkodzeniem ładunku w wyniku wypadków, pożarów, awarii czy kradzieży na parkingach strzeżonych. Aby wypłacić pieniądze z ubezpieczenia, należy wypełnić zobowiązania wynikające z zawartej umowy. Stanowią obciążenie dla przewoźników, kierowców pojazdów i firm ubezpieczeniowych. Jednak niektóre firmy oferują korzystne rozwiązanie, które zwraca się nawet za działania umyślne lub rażące niedbalstwo (np. zaniedbanie kierowcy). Zazwyczaj jednak ta opcja wiąże się z wyższą opłatą.

OCP przewoźnika – ile to kosztuje?

Co to jest OCP przewoźnika?
Co to jest OCP przewoźnika?

Składka jednostkowa ubezpieczenia może się różnić w zależności od zakładu ubezpieczeń, co jest spowodowane różnymi zasadami kalkulacji składki. Zwykle obliczana jest na podstawie rocznego obrotu netto usługi transportowej (a więc im większy obrót, tym wyższa składka), rodzaju przewożonego towaru oraz wysokości kaucji. Suma ubezpieczenia powinna stanowić łączną wartość towaru przewożonego w jednej przesyłce lub wartość wskazaną na liście przewozowym.

Koszt polisy zawsze podlega negocjacji. Towarzystwo ubezpieczeniowe może również określić udział własny przewoźnika w szkodzie (tzw. franczyza zredukowana). Ta opcja pozwala obniżyć koszt polisy, ale z powodu szkody przedsiębiorca pokrywa część straty. Większość ubezpieczycieli nie obejmuje przewozu ładunków niebezpiecznych ADR i wysokiego ryzyka, takich jak pieniądze, narkotyki, dokumenty, żywe zwierzęta, dzieła sztuki, elektronika, tytoń, alkohol lub wymagających specjalnej ochrony za dodatkową opłatą, zwiększającą składki.

OCP Przewoźnika – co musisz wiedzieć przed podpisaniem polisy?

Przed podpisaniem umowy należy dokładnie sprawdzić, które szkody i odchylenia nie są uznawane przez firmę przy wypłacie ubezpieczenia. Zazwyczaj wyłączenia z podstawowej ochrony ubezpieczeniowej dotyczą wadliwych pojazdów, nieprawidłowego załadunku lub ułożenia towarów, przekazania towarów osobom nieupoważnionym, kierowania pojazdami przez osoby nietrzeźwe lub osoby nie posiadające odpowiednich kwalifikacji, ukrycia wadliwych towarów lub ich naturalnych cech, konfiskaty lub konfiskaty towarów, wjazdu do wybranych krajów, zatrzymywania pojazdów poza parkingami strzeżonymi.

OCP przewoźnika – typy

Rozróżnia się krajowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika i międzynarodowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika (dwa geograficzne obszary ubezpieczenia). Ich różnice wynikają z różnych aktów prawnych obowiązujących w polskim prawie przewozowym oraz Konwencji CMR w transporcie międzynarodowym. Oba przepisy wskazywały na różne zakresy odpowiedzialności przedsiębiorców świadczących usługi przewozowe, dlatego też zakłady ubezpieczeń dostosowały swoje propozycje polis OCP.

Kto jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego (OCPD)?

Ubezpieczenie OC https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-oc-i-ac-samochodu-ciezarowego-i-dostawczego/kielce/ rzeczy przewożonych transportem drogowym przeznaczone jest dla przedsiębiorców posiadających zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie przewozu rzeczy w kraju lub za granicą. Zgodnie z przepisami przewoźnik ma obowiązek zrekompensować utratę przewożonego towaru. W transporcie krajowym zastosowanie mają przepisy Ustawy Przewozowej, natomiast w transporcie międzynarodowym obowiązuje Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR).

Firmy ubezpieczeniowe i agencje obsługujące potrzeby firm spedycyjnych oferują ubezpieczenie OCP, które zapewnia ochronę finansową w przypadku powstania szkody np. uszkodzenia ładunku. Reasumując ubezpieczenie OC przewoźnika jest umową zawieraną pomiędzy firmą ubezpieczeniową a właścicielem firmy przewozowej. Polisa może przenosić odpowiedzialność finansową na ubezpieczyciela w przypadku spełnienia warunków umowy (tj. powstania szkody). Dotyczy to podmiotów realizujących przesyłki krajowe i międzynarodowe.

Explore More

Medycyna estetyczna w Krakowie

Medycyna estetyczna w Krakowie

Medycyna estetyczna w Krakowie to dziedzina, która rozwija się dynamicznie, oferując pacjentom nowe możliwości w poprawie wyglądu i samopoczucia. Dzięki dostępowi do najnowocześniejszych technologii, wysoko wykwalifikowanym lekarzom i rozwiniętej infrastrukturze

Rehabilitacja

Rehabilitacja

Rehabilitacja to kompleksowy proces medyczny, który ma na celu przywrócenie pacjentowi jego fizycznej, psychicznej i społecznej sprawności po przejściu urazu, operacji lub innych problemów zdrowotnych. To nie tylko leczenie objawów,

Wszywka alkoholowa Poznań

Wszywka alkoholowa Poznań

Alkoholizm to problem, który dotyka wiele osób na całym świecie. Bez względu na wiek, płeć czy status społeczny, alkoholizm może dotknąć każdego. W dzisiejszym społeczeństwie walka z tą plagą staje