Kiedy firma może ogłosić upadłość? Prężnie działająca firma ma wystarczające środki finansowe i warunki, aby skutecznie działać i rozwijać się na rynku. Nagłe i nieprzewidywalne okoliczności, takie jak choroba, problemy rodzinne czy utrata kontrahenta, pogarszają sytuację firmy. W tym momencie często zaczyna się spirala zadłużenia z powodu nieodpartej chęci ratowania firmy.

Właściciele zaciągnęli w banku kredyty na spłatę powstałego zadłużenia, ale potem nie byli w stanie go spłacić w terminie. Ponadto stale rosnące koszty utrzymania firmy, konieczne płatności podatków, wypłaty wynagrodzeń pracowników dodatkowo pogłębiają zadłużenie. Koszt zobowiązań firmy przewyższa wówczas przychody. Takie sytuacje z firmami często kończą się upadłością firmy. Upadłość firmy to moment zaprzestania jej działalności. Kiedy można to ogłosić? Kto może ogłosić upadłość firmy?

Kiedy firma może ogłosić upadłość?

Kiedy firma może ogłosić upadłość?
Kiedy firma może ogłosić upadłość?

Ogłoszenie upadłości firmy https://klimkowski-kancelaria.pl/297/upadlosc-konsumencka-bydgoszcz to złożony proces. Przedsiębiorcy nie muszą znać wszystkich wymogów prawnych, dlatego warto zwrócić się do kancelarii prawnej, która pomoże w załatwieniu formalności. Firma może ogłosić upadłość, gdy stanie się niewypłacalna. Niestety, polskie prawo dokładnie określa jej warunki, co często jest sporym utrudnieniem. Niespłacanie długów w terminie nie zawsze jest jedyną przesłanką do ogłoszenia upadłości. Zależy to od rodzaju prowadzonej działalności i charakteru zadłużenia.

Sąd może odrzucić wniosek przedsiębiorcy, jeżeli opóźnienie w spłacie długów nie przekracza trzech miesięcy, a łączna kwota nie przekracza 10% wartości firmy dłużnika. Dlatego bardzo ważne jest, aby firmy znajdujące się w trudnej sytuacji terminowo zgłaszały roszczenia w przypadku chronicznej niewypłacalności. Przedłużające się niespłacanie należności wobec kontrahentów może prowadzić do powstania poważnych długów, a w przypadku braku rozdzielności majątkowej z małżonkiem może dojść do przelewów wierzytelności. W tej sytuacji warto skonsultować się z prawnikiem rodzinnym.

Warunki pozytywnego rozpatrzenia wniosku o ogłoszenie upadłości

Złożenie wniosku o upadłość przedsiębiorstwa do sądu jest jednym z podstawowych warunków rozpoczęcia postępowania. Zarówno dłużnik, jak i jego wierzyciele mają prawo do zgłoszenia roszczenia. Aby sąd uznał upadłość firmy prawomocnym wyrokiem, musi zostać spełnionych kilka warunków:

 • firma nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań finansowych,
 • upadłość trwa dłużej niż trzy miesiące,
 • zadłużona spółka ma więcej niż dwóch wierzycieli,
 • całkowita wartość zadłużenia jest większa niż 10% wartości firmy,
 • właściciele zadłużonych firm mogą sobie pozwolić na koszty procesu prawnego.

Koszty prowadzenia postępowania upadłościowego

Zgodnie z obowiązującym prawem firmy ogłaszające upadłość są zobowiązane do poniesienia kosztów postępowania sądowego. Koszt takiego procesu jest bardzo zróżnicowany w zależności między innymi od sytuacji finansowej dłużnika. Przedsiębiorcy zobowiązani są do uiszczania:

 • praca kuratorów sądowych,
 • uiścić opłaty sądowe w dniu złożenia pisemnego wniosku,
 • ponosić koszty przygotowania pism sądowych i ich doręczenia,
 • wynagrodzenie wierzycieli i ich wydatki,
 • płać podatki,
 • ubezpieczenia przed bankructwem.

Proces upadłościowy jest bardzo kosztowny dla upadającej firmy. Jedyną możliwością zaciągnięcia długu przez Skarb Państwa jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej w celu umorzenia długów, w którym to przypadku właściciele firmy nie ponoszą kosztów powyższych opłat.

Jak wygląda procedura ogłoszenia upadłości firmy?

Pierwszym krokiem w procesie wszczęcia postępowania jest złożenie przez przedsiębiorcę lub jego wierzycieli odpowiedniego wniosku. Dokument ten jest bardzo dokładnie sprawdzany w celu wykrycia ewentualnych nieprawidłowości lub nadużyć ze strony zadłużonej firmy. Jeśli sąd stwierdzi, że firma rzeczywiście jest niewypłacalna, rozpoczyna się proces.

Praca Trybunału przed ogłoszeniem ostatecznego wyroku dzieli się na kilka etapów:

 • ustalić wysokość wpłaty spółki oraz oszacować wartość majątku wnioskodawcy,
 • sporządzić dokładną listę wszelkich długów jakie posiada wnioskodawca,
 • sprzedaż majątku upadłego spółki, z wyłączeniem środków niezbędnych do przetrwania,
 • ogłoszenie upadłość z planem podziału środków uzyskanych ze sprzedaży majątku.

Niestety nie każdy przedsiębiorca ma możliwość ogłoszenia upadłości. Mniejsze spółki, których majątek nie pokrywa kosztów sądowych i długów, napotykają szczególne trudności w tym zakresie. Aby jak najlepiej przygotować takie pozwy, warto skorzystać z profesjonalnej pomocy kancelarii.

Klimkowski kancelaria prawna
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
42 208 88 42
www.klimkowski-kancelaria.pl

Explore More

Kancelaria frankowa z Częstochowy

Kancelaria frankowa z Częstochowy
2023-06-14 0 Comments 0 tags

Kancelaria frankowa z Częstochowy to profesjonalne usługi prawne dla klientów indywidualnych i firm. W dzisiejszych czasach, w których rynek usług prawnych jest niezwykle konkurencyjny, wybór odpowiedniej kancelarii prawnej może być

Glovo praca Warszawa

Glovo praca Warszawa
2023-06-14 0 Comments 0 tags

Glovo praca Warszawa: jakie są możliwości zatrudnienia w tej innowacyjnej platformie dostaw? W dzisiejszych czasach wiele osób poszukuje alternatywnych sposobów zarobku i elastycznych możliwości zatrudnienia. Jedną z takich opcji jest

Kancelaria frankowa w Warszawie

Kancelaria frankowa w Warszawie
2023-05-15 0 Comments 0 tags

Kancelaria frankowa w Warszawie: W dzisiejszych czasach, gdy kwestie finansowe odgrywają kluczową rolę w życiu wielu osób, wielu z nas jest świadomych istnienia różnych rodzajów pożyczek i kredytów. Jednak niektóre